گلبرگ یاس گلبرگ یاس .

گلبرگ یاس

پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (کراکر و همکاران، 2003)


برچسب: پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (کراکر و همکاران، 2003)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۴۵:۵۲ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پرسشنامه افسردگی مرگ (تمپلر و همکاران، 1990)


برچسب: پرسشنامه افسردگی مرگ (تمپلر و همکاران، 1990)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۴۲:۵۳ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان


برچسب: پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۴۰:۰۹ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت بررسی معماری و بام سبز از از مفهوم تا فواید و مضرات


برچسب: پاورپوینت بررسی معماری و بام سبز از از مفهوم تا فواید و مضرات،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۳۷:۲۹ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان )


برچسب: پاورپوینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان )،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۳۵:۱۷ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت ساختار سازمانی (فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)


برچسب: پاورپوینت ساختار سازمانی (فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۳۳:۱۱ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت رفتار سازمانی ( فصل اول کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان )


برچسب: پاورپوینت رفتار سازمانی ( فصل اول کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان )،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۵۸:۲۳ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت تغییر و بهبود سازمانی (فصل هفدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)برچسب: پاورپوینت تغییر و بهبود سازمانی (فصل هفدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۵۴:۴۰ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت رهبری و ارتباطات سازمانی


برچسب: پاورپوینت رهبری و ارتباطات سازمانی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۵۲:۰۱ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت بررسی ساختار اجتماعی سازمان


برچسب: پاورپوینت بررسی ساختار اجتماعی سازمان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۴۹:۴۸ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)